נוער מכבי למען הקהילה מאחלים שנת תשע"ז מוצלחת לכולם!