נוער מכבי למען הקהילה מאחלים שנת תשע"ו מוצלחת לכולם!