ההרשמה לשנת הלימודים הבאה באתר המחודש התחילה. בהצלחה!