אחרי 14 שנות פעילות ענפה תכנית "נוער מכבי למען הקהילה" סיימה את הפעילות שלה.

אנו מאחלים לבוגרנו ולנוער המתנדב שתמיד תעסקו בעשייה משמעותית.

שנת לימודים מוצלחת!